13 HERO'S for Kids R-7 85cc スーパー エキスパート

13 HERO'S for Kids R-7 85cc スーパー エキスパート

開催日:2013年08月04日(日)
天候コンディション:
【85cc スーパー エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2  ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12 KTM85SX 1 1 30 50 50 130 入賞
2 31 タクミ R.T masha 12 KX85 3 3 30 45 45 120 入賞
3 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 12 YZ85 2 4 30 47 43 120 
4 17 藤川 昴  12 CR85U 5 2 30 41 47 118 
5 87 田端 純名 レーシングチーム鷹 10 YZ85 4 5 30 43 41 114 
6 53 塩川 英義  12 KX85-U 6 6 30 40 40 110 
【85cc スーパー エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢  LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12  7 1 107 107 107 107 107 107 107
2 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 12  7 2 61 61 61 61 53 53 61
3 31 タクミ R.T masha 12  7 3 153 153 31 31 61 61 53
4 87 田端 純名 レーシングチーム鷹 10  7 4 31 31 153 87 31 31 31
5 17 藤川 昴  12  7 5 87 87 87 17 87 87 87
6 53 塩川 英義  12  6 6 17 17 17 153 153 153 153
7 88 88 19 19 17 17 17
8 37 37 37 37 19 37 37
9 19 53 88 88 37 19 19
10 53  53  88 88 88
【85cc スーパー エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢  LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 107 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 12  7 1 107 107 107 107 107 107 107
2 17 藤川 昴  12  7 2 17 17 17 17 17 17 17
3 31 タクミ R.T masha 12  7 3 31 31 31 31 31 31 31
4 61 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 12  7 4 61 61 61 61 61 61 61
5 87 田端 純名 レーシングチーム鷹 10  7 5 153 153 153 153 153 153 153
6 53 塩川 英義  12  7 6 37 87 87 87 87 87 87
7 87 37 37 37 37 37 37
8 53 53 53 53 53 53 53
9 88 88 88 88 88 88 88
10 19 19 19 19 19 19 19