11 HERO'S for Kids R-4 85cc ノービス

11 HERO'S for Kids R-4 85cc ノービス

開催日:2011年05月22日(日)
天候コンディション:
【85cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2  ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10  1 1 10 50 50 110 入賞
2 131 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 10 YZ85 2 2 10 47 47 104 
【85cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢  LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10  7 1 33 33 33 33 33 33 33 33
2 131 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 10  7 2 55 74 74 74 74 74 74 40
3 74 55 55 55 55 55 55 74
4 320 320 103 103 103 103 103 14
5 3 103 320 320 3 3 3 131
6 103 3 3 3 320 320 320 55
7 131 131 131 14 131 131  103
8 14 14 14 131 14 14  3
9 40 40 40 40 40 40  320
【85cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢  LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 10  6 1 55 55 55 33 33 33
2 131 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 10  5 2 33 33 33 55 74 74
3 320 74 74 74 55 131
4 74 320 320 320 320 55
5 3 3 3 3 3 320
6 40 40 40 40 40 3
7 14 14 103 103 103 40
8 103 103 14 14 14 103
9 131 131 131 131  14